Ejendomsservice i København og Nordsjælland

Ejendomsservice består af varetagelsen en eller flere opgaver i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse af ejendomme og omkringliggende arealer. Udover trappevask og vinduespudsning, er der ofte tale om viceværtopgaver i forbindelse med el, vand og varme samt handymand opgaver. Hertil kommer pasning af grønne områder, renholdelse af gårdarealer og snerydning. Der kan ligeledes ofte blive tale om tilkaldelse af assistance fra folk med særlige kompetencer og i det hele taget at være bestyrelsens/ledelsens forlængede arm i løsningen af de praktiske opgaver i en ejendom.

Det siger sig, selv at ejendomme i indre København og på Frederiksberg kræver noget andet end en mere fritliggende ejendom i Nordsjælland. I indre København og på Frederiksberg kan der tit være tale om særlige beliggenheder eller fredninger, der gør, at arbejdet med ejendomsservice skal udføres efter særlige forskrifter. I Nordsjælland kan der stadig være tale om ældre bevaringsværdige ejendomme, der kræver særlig påpasselighed. Det er dog ofte sådan, at den ejendomsservice, der skal udføres her, er forbundet med vedligeholdelse af grønne områder, der kræver særlige redskaber. Da ikke to ejendomme har behov for samme service, sammensætter vi det program, der passer til jeres ejendom. Det kan altid både drosles op eller ned, alt efter behov.

Få et uforpligtende tilbud på ejendomsservice af jeres ejendom!

Ring på 2688 4567

Eller benyt vores kontaktformular

 
Dacapo Rengøring  •  Hollændervej 20  •  1855  Frederiksberg C  •  Tlf.: 26884567 • CVR: 76390819  •  Reg. nr.: 9033 - Konto: 0445133